อยุธยา โอทอป คอมเพ็กซ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองของไทย สถานที่พบปะ นั่งทำงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สินค้าโอทอปไปด้วยกัน

OTOP ZONE

PRODUCT OTOP